Fekau'aki mo kitautolu

'Uluaki pe malo 'aupito ki he faiako 'a'ahi 'eku uepisaiti mo hono fakahaa'i 'enau mahu'inga'ia 'i hono 'ilo'i e tokotaha 'i mui 'i he uepisaiti ko 'eni. Ko hoku hingoa ko Ranjit mo au ha fakatekinikale Blogger 'i he ngaue ma'u'anga mo'ui.

Ko e MOTO 'a 192-168-1-1l.com

This blog all about the Router Ip Address Login Process. Ko e fakatapui ia ki hono pulusi 'o e ongoongo fakamuimuitaha pea malie fekau'aki mo e hu ki loto 'o e Roter. 'Oku 'aonga ki he pisinisi 'i he kaha'u. 'E tokoni foki 'a e blog ko 'eni 'i hono fa'u 'o e 'ilo 'a e tu'asila IP pea mo e ngaahi fakataha, langa 'a e makatu'unga lelei.