Beth yw y 192.168.0.0 Cyfeiriad IP?

192.168.0.0 cyfeiriad ip

IP yn sefyll am protocol y rhyngrwyd. Mae gan bob rhwydwaith yn, cyfeiriad IP unigryw. Mae ystod y cyfeiriad IP 192.168.255.255. IP yn cynnwys ystod o gyfeiriadau, rhif cyntaf mewn ystod syml rhwydweithio. Un cyfeiriad IP caniatáu i wahanol ddyfeisiau i gysylltu â'i gilydd yn yr un rhwydwaith.

Beth yw 192.168.0.0?

192.168.0.0

Mae is-rwydwaith dri chyfeiriad IP gwasanaeth:

  • is-rwydwaith IP,
  • amlddarlledydd IP,
  • porth diofyn IP.

192.168.0.0 yn, cyfeiriad is-rwydwaith IP yn yr achos hwn.

Fel arfer nid yw'r rhan fwyaf yn defnyddio dyfeisiau 192.168.0.0 fel cyfeiriad IP oherwydd unwaith y caiff ei ddefnyddio fel cyfeiriad IP ar gyfer y rhwydwaith penodol ac os admin ceisio aseinio 192.168.00 i unrhyw ddyfais ar y rhwydwaith fel cyfeiriad IP statig, Bydd y rhwydwaith cyfan caea i lawr nes bydd y ddyfais yn cael ei wahân.

ddamcaniaethol, 192.168.0.0 Gellir ei roi i'r ddyfais benodol, os oes ganddo amrywiaeth gyfeiriad mawr iawn. Dyna'r rheswm pam y dyfeisiau gyda cyfeiriad IP yn dod i ben gyda sero fel arfer na chaiff ei ddefnyddio.

Mae amrywiaeth o wahanol 192.168.0.0

Mae maint y 192.168.0.0 rhwydwaith yn dibynnu ar y mwgwd rhwydwaith a ddewiswyd a ddewiswyd.

Mae yna 3 ystod wahanol grybwyllir isod:

  • 168.0.0/16: mae'n amrywio o 192.168.0.0 i 192.168.255.255 gyda thua 65,534 gwesteiwyr.
  • 168.0.0/18: mae'n amrywio o 192.168.0.0 i 192.168.63.255 gyda thua 16,382 gwesteiwyr.
  • 168.0.0/24: mae'n amrywio o 192.168.0.0 i 192.168.0.255 gyda thua 254 gwesteiwyr.

Mae'r llwybryddion band eang a ddefnyddir yn y cartref yn rhedeg ar 192.168.0.0 rhwydwaith fel arfer 192.168.0.0/24 gan fod eu cyflunio, gan fy mod yn golygu eu bod yn defnyddio yn gyffredin 192.168.0.1 gan fod eu cyfeiriad porth lleol.

 

Sut 192.168.0.0 gwaith?

Mae'r nodiannau degol yn cael eu trosi i fformat dynol-ddarllenadwy o rifau deuaidd. Mae'r deuaidd yn edrych fel (11000000 10101000 00000000 00000000).

Ping profion neu os na all unrhyw gysylltiadau eraill oddi ar y rhyngrwyd neu rwydweithiau allanol eraill o gyfeiriad rhwydwaith IPv4 preifat eu cyfeirio ato.

Alla i neilltuo 192.168.0.0 i gerdyn rhwydwaith o fy Cyfrifiadur neu liniadur?

Nac oes! You can’t assign this address to any network device (hyd yn oed i'ch llwybrydd) oherwydd yn yr achos hwn efallai y bydd eich rhwydwaith yn gweithio'n wael ac efallai y byddwch yn dod o hyd i nifer o broblemau sy'n gysylltiedig â rhwydwaith. Mae'r enghraifft agosaf: your device may be not accessible over the LAN (rhwydwaith ardal leol).

Geiriau terfynol

Rwy'n credu y dylai fod yn ddigon o wybodaeth am y 192.168.0.0 Cyfeiriad IP Llwybrydd ddiofyn Enw defnyddiwr & cyfrinair. Yr wyf yn gobeithio bod pob math o wybodaeth ddefnyddiol i chi, ond os ydych yn wynebu unrhyw broblem am y swydd hon, yna rhowch sylwadau i ni byddwn yn ceisio datrys eich problem cyn gynted â phosibl. Thanks for visiting our site.

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *